KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Rekap Pelaporan Mahasiswa

No. Kode Prodi Nama Prodi Jenjang Semester Awal 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 15401 Kebidanan D-3 20041 - - - - - - - - - -
2 20101 Teknik Elektro S-2 20021 - - - - - - - - - -
3 20201 Teknik Elektro S-1 20021 - - - - - - - - - -
4 21101 Teknik Mesin S-2 20092 - - - - - - - - - -
5 21201 Teknik Mesin S-1 20021 - - - - - - - - - -
6 22101 Teknik Sipil S-2 20021 - - - - - - - - - -
7 22201 Teknik Sipil S-1 20021 - - - - - - - - - -
8 23201 Arsitektur S-1 20021 - - - - - - - - - -
9 26201 Teknik Industri S-1 20021 - - - - - - - - - -
10 55001 Ilmu Komputer S-3 20022 - - - - - - - - - -
11 55201 Teknik Informatika S-1 20021 - - - - - - - - - -
12 56201 Sistem Komputer S-1 20021 - - - - - - - - - -
13 56401 Teknik Komputer D-3 20021 - - - - - - - - - -
14 57101 Manajemen Sistem Informasi S-2 20021 - - - - - - - - - -
15 57201 Sistem Informasi S-1 20021 - - - - - - - - - -
16 57401 Manajemen Informatika D-3 20021 - - - - - - - - - -
17 60001 Ilmu Ekonomi S-3 20021 - - - - - - - - - -
18 61101 Manajemen S-2 20021 - - - - - - - - - -
19 61201 Manajemen S-1 20021 - - - - - - - - - -
20 61404 Manajemen Pemasaran D-3 20021 - - - - - - - - - -
21 61406 Manajemen Keuangan D-3 20021 - - - - - - - - - -
22 62201 Akuntansi S-1 20021 - - - - - - - - - -
23 62401 Akuntansi D-3 20021 - - - - - - - - - -
24 70201 Ilmu Komunikasi S-1 20091 - - - - - - - - - -
25 73001 Ilmu Psikologi S-3 20102 - - - - - - - - - -
26 73101 Psikologi S-2 20021 - - - - - - - - - -
27 73103 Psikologi Profesi S-2 20112 - - - - - - - - - -
28 73201 Psikologi S-1 20021 - - - - - - - - - -
29 79102 Sastra Inggris S-2 20021 - - - - - - - - - -
30 79202 Sastra Inggris S-1 20021 - - - - - - - - - -