KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Rekap Pelaporan Mahasiswa

No. Kode Prodi Nama Prodi Jenjang Semester Awal 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 14201 Ilmu Keperawatan S-1 20071 - - - - - - - - - -
2 15301 Bidan Pendidik D-4 20081 - - - - - - - - - -
3 20201 Teknik Elektro S-1 20021 - - - - - - - - - -
4 20202 Teknik Telekomunikasi S-1 20071 - - - - - - - - - -
5 21201 Teknik Mesin S-1 20021 - - - - - - - - - -
6 21403 Otomotif D-3 20071 - - - - - - - - - -
7 30201 Fisika Teknik S-1 20021 - - - - - - - - - -
8 44201 Matematika S-1 20021 - - - - - - - - - -
9 45201 Fisika S-1 20021 - - - - - - - - - -
10 46201 Biologi S-1 20021 - - - - - - - - - -
11 54211 Agroteknologi S-1 20021 - - - - - - - - - -
12 55201 Teknik Informatika S-1 20071 - - - - - - - - - -
13 57201 Sistem Informasi S-1 20051 - - - - - - - - - -
14 57401 Manajemen Informatika D-3 20041 - - - - - - - - - -
15 61101 Manajemen S-2 20051 - - - - - - - - - -
16 61201 Manajemen S-1 20021 - - - - - - - - - -
17 62201 Akuntansi S-1 20021 - - - - - - - - - -
18 63101 Ilmu Administrasi S-2 20091 - - - - - - - - - -
19 63201 Ilmu Administrasi Negara S-1 20021 - - - - - - - - - -
20 64201 Ilmu Hubungan Internasional S-1 20021 - - - - - - - - - -
21 67001 Ilmu Politik S-3 20122 - - - - - - - - - -
22 67101 Ilmu Politik S-2 20021 - - - - - - - - - -
23 67201 Ilmu Politik S-1 20021 - - - - - - - - - -
24 69201 Sosiologi S-1 20021 - - - - - - - - - -
25 70201 Ilmu Komunikasi S-1 20051 - - - - - - - - - -
26 74101 Ilmu Hukum S-2 20061 - - - - - - - - - -
27 74201 Ilmu Hukum S-1 20021 - - - - - - - - - -
28 79201 Sastra Indonesia S-1 20021 - - - - - - - - - -
29 79202 Sastra Inggris S-1 20021 - - - - - - - - - -
30 79204 Sastra Jepang S-1 20021 - - - - - - - - - -
31 79409 Bahasa Mandarin D-3 20091 - - - - - - - - - -