KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III
(Data Keadaan April 2016)

Rekap Pelaporan PDPT
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara (033001)

No. Kode Prodi Nama Prodi Jenjang Semester Awal 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 75001 Ilmu Filsafat S-3 20062 - - - - - - - - - -
2 75101 Ilmu Filsafat S-2 20021 - - - - - - - - - -
3 75201 Ilmu Filsafat S-1 20021 - - - - - - - - - -
4 77201 Ilmu Teologi S-1 20021 - - - - - - - - - -